വൈദ്യുതി ബിൽ കുറയ്ക്കാം. പദ്ധതിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു. ഇതുവരെ ഈ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർ ശ്രദ്ധിക്കുക. വൈദ്യുതി ബില്ല് കുറയ്ക്കുക.

വീടുകളിൽ പുരപ്പുറ സൗരോർജ്ജ പാനലുകൾ സ്ഥാപിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതി ഉപഭോക്താവിന് പൂർണമായും ഭാഗികമായും എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള സൗരോർജ്ജ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള മൊത്തം തുകയിൽ …

Read moreവൈദ്യുതി ബിൽ കുറയ്ക്കാം. പദ്ധതിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു. ഇതുവരെ ഈ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർ ശ്രദ്ധിക്കുക. വൈദ്യുതി ബില്ല് കുറയ്ക്കുക.

8 ലക്ഷം മുതൽ 16 ലക്ഷം രൂപ വരെ നേടാം 🤩. കേന്ദ്ര പദ്ധതി. ആർക്കും അംഗമാകാം.

സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് പോസ്റ്റോഫീസ് പദ്ധതികൾ എപ്പോഴും അനുയോജ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ്. വിവിധ ബാങ്കുകൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനേക്കാൾ മികച്ച പലിശനിരക്ക് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിക്ഷേപം പൂർണ്ണമായും …

Read more8 ലക്ഷം മുതൽ 16 ലക്ഷം രൂപ വരെ നേടാം 🤩. കേന്ദ്ര പദ്ധതി. ആർക്കും അംഗമാകാം.

വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളും ശ്രദ്ധിക്കുക. ആരോഗ്യ മന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം ഇതാണ്

കോവിഡ് ദിനംപ്രതി കൂടി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിൽ ഉള്ളത്. എങ്കിൽ പോലും വരുന്ന കാഴ്ചയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത്. സംസ്ഥാനത്തെ …

Read moreവോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളും ശ്രദ്ധിക്കുക. ആരോഗ്യ മന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം ഇതാണ്

സ്വന്തം മകൾ ആണെന്ന് കരുതി ഹിന്ദു ആചാരത്തിൽ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് ഒരു ഉപ്പയും ഉമ്മയും. കൂടാതെ ഏതൊരു മാതാപിതാക്കൾക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ അപ്പുറം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്താണെന്ന് നോക്കു 🤩💓

സിനിമകളെ പോലും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാറുള്ളത്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ തൃപ്രയാർ എന്ന ഭാഗത്തെ ഒരു നന്മ നിറഞ്ഞ കഥയൊന്നു കേൾക്കാം. സ്വന്തം മകളാണെന്ന് …

Read moreസ്വന്തം മകൾ ആണെന്ന് കരുതി ഹിന്ദു ആചാരത്തിൽ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് ഒരു ഉപ്പയും ഉമ്മയും. കൂടാതെ ഏതൊരു മാതാപിതാക്കൾക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ അപ്പുറം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്താണെന്ന് നോക്കു 🤩💓

മൂന്നുവർഷം തിരിച്ചടവ് കാലാവധിയിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഈടോ ജാമ്യമോ ഇല്ലാതെ ലഭിക്കും. വെറും 4 ശതമാനം മാത്രം പലിശ നിരക്ക്.

ഒരുലക്ഷം രൂപ വരെ ഈടോ ജാമ്യമോ ഇല്ലാതെ വെറും നാല് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് തുക ലഭിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ …

Read moreമൂന്നുവർഷം തിരിച്ചടവ് കാലാവധിയിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഈടോ ജാമ്യമോ ഇല്ലാതെ ലഭിക്കും. വെറും 4 ശതമാനം മാത്രം പലിശ നിരക്ക്.

എല്ലാ റേഷൻ കാർഡ് ഉപഭോക്താക്കളും ശ്രദ്ധിക്കുക. പുതിയ സ്മാർട്ട്‌ റേഷൻ കാർഡ് ജനുവരി മുതൽ. എല്ലാവരും മാറ്റണം

സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ റേഷൻ കാർഡുകളും ജനുവരി മാസം മുതൽ സ്മാർട്ട് റേഷൻ കാർഡ് ആക്കി മാറ്റുവാൻ പോവുകയാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്ന് നോക്കാം. …

Read moreഎല്ലാ റേഷൻ കാർഡ് ഉപഭോക്താക്കളും ശ്രദ്ധിക്കുക. പുതിയ സ്മാർട്ട്‌ റേഷൻ കാർഡ് ജനുവരി മുതൽ. എല്ലാവരും മാറ്റണം

കയ്യിൽ നിന്ന് ഏത് മീനിന്റെയും മണം എളുപ്പത്തിൽ കളയാം. എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.

മീൻ കൂട്ടാൻ കഴിക്കാത്തവർ ആയിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവുകയില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സ്ത്രീകളാണ് മീൻ പാചകം ചെയ്യാറുള്ളത്. സൗന്ദര്യം വളരെയധികം നോക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ എപ്പോഴും പരാതി പറയാറുള്ള …

Read moreകയ്യിൽ നിന്ന് ഏത് മീനിന്റെയും മണം എളുപ്പത്തിൽ കളയാം. എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.

ഡിസംബർ മാസത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന 5 പ്രധാനപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കുക.

കേരളത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഡിസംബർ മാസം ലഭിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്ന് നോക്കാം. മുൻഗണന കാർഡ് ഉടമകൾക്കും മുൻഗണനേന്ത്ര കാർഡ് ഉടമകൾക്കും ഡിസംബർ മാസത്തിൽ …

Read moreഡിസംബർ മാസത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന 5 പ്രധാനപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കുക.

ഡിസംബർ മാസത്തെ റേഷൻ വിതരണം ആരംഭിച്ചു. എല്ലാ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്കും ലഭിക്കുന്ന റേഷൻ വിഹിതം.

ഡിസംബർ മാസം ഏഴാം തീയതി മുതൽ റേഷൻ കടകൾ വഴി എല്ലാ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്കും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള വിഹിതങ്ങൾ വാങ്ങുവാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഞ്ഞ …

Read moreഡിസംബർ മാസത്തെ റേഷൻ വിതരണം ആരംഭിച്ചു. എല്ലാ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്കും ലഭിക്കുന്ന റേഷൻ വിഹിതം.

വിദ്യാർഥികൾക്ക് സ്കൂളുകളിൽ പോകാൻ ഇനിമുതൽ ബാഗ് വേണ്ട. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ തീരുമാനം.

കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം കേൾക്കാം. ഇനി മുതൽ സ്കൂളുകൾ തുറന്നാൽ പോലും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കൂളുകളിലേക്ക് ബാഗ് കൊണ്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. …

Read moreവിദ്യാർഥികൾക്ക് സ്കൂളുകളിൽ പോകാൻ ഇനിമുതൽ ബാഗ് വേണ്ട. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ തീരുമാനം.