നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അഡ്മിൻ ആണോ? അല്ലെങ്കിൽ അംഗമാണോ? എങ്കിൽ വേഗം ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക.

ഹാക്കർമാർ ആളുകളുടെ ഫോണുകൾ ഹാക്കിംഗ് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ അവർ അംഗമായ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്/പേജ് മുഴുവനും ഹാക്ക് ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു ഹാക്കർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോൺ ഹാക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോൺ മാത്രമല്ല. ആ ഫോണിൽ കൂടെ അതിലെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുവായും ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ അവർ അത് ചെയ്യുന്നതിൽ വിജയിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അവർ ഉടൻ തന്നെ എല്ലാ അഡ്മിനുകളെയും നീക്കംചെയ്യുകയും അതുവഴി പേജിന്റെ ഏക അഡ്‌മിൻ ആകുകയും ചെയ്യും. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ ചീറ്റിംഗ്/ അ ശ്ലീല പോസ്റ്റുകൾ തുടരുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയോ അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യാം.

അതിനാൽ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിന് അഡ്മിൻ ആയ ആർക്കും ഗ്രൂപ്പ് ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് ഇനിപ്പറയുന്നവ വേഗത്തിൽ ചെയ്യാനാകും.. ഒരു അഡ്‌മിൻ എന്ന നിലയിൽ, ഗ്രൂപ്പ് ഹാക്കർമാർ / ഹൈജാക്കർമാർ എന്നിവരെക്കാൾ ഒരുപടി മുന്നിലായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള 3 ഡോട്ടുകൾ അമർത്തുക.

അടുത്തത്:

  • ഗ്രൂപ്പ് വിവരത്തിലേക്ക് പോകുക (Group Info)
  • ഗ്രൂപ്പ് ക്രമീകരണത്തിലേക്ക് പോകുക (Group സെറ്റിംഗ്സ്)
  • ഗ്രൂപ്പ് വിവരം എഡിറ്റുചെയ്യാൻ പോകുക (Edit Group Info)
    അഡ്മിനുകൾക്ക് മാത്രം സജ്ജമാക്കാൻ ടാപ്പുചെയ്യുക.(Only Admins can set)
    തുടർന്ന് ശരി ടാപ്പുചെയ്യുക. (Ok)

ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും. കഴിയുന്നതും രണ്ടോ മൂന്നോ അഡ്മിൻ മാത്തമായി ഗ്രൂപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതല്ലാതെ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗങ്ങളായ ഒട്ടു മിക്ക ആളുകളും അഡ്മിൻസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഉപായം കൊണ്ട് ഫലം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. കാരണം എല്ലാരും അഡ്മിൻസ് ആണെങ്കിൽ ഹാക്കറിന് ഏതെങ്കിലും അഡ്മിന്റെ ഫോൺ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊടെ ഗ്രൂപ്പും ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഒരു അഡ്മിൻ മാത്രമാണെങ്കിലും, അയാളുടെ ഫോൺഹാക്ക് ചെയ്താൽ അതിലൂടെ ഗ്രൂപ്പ് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അഡ്മിൻസ് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട നീക്കങ്ങൾ മാത്രം താടീ ഫോണുകളിൽ ചെയ്യുക. ആവശ്യമില്ലാത്ത ഗെയിം, വെബ്സൈറ്റ്സ് ഇവയെല്ലാം ഒഴിവാക്കുക. ഇതാണ് ഏക പോംവഴി.. എല്ലാവരുടെയും ഫോൺ സുരക്ഷിതമായിരിക്കാനും.

നിങ്ങൾ വാട്ട്‌സ്ആപ്പിലെ ഏതെങ്കിലും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ അഡ്‌മിനാണെങ്കിൽ ദയവായി ഈ ഘട്ടങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അംഗങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റിയുടെ സുരക്ഷ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഈ പുതിയ വിവരം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക.

നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാണെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം ഈ വിവരം ഗ്രൂപ്പിലെ അഡ്മിനിലേക്ക് എത്തിക്കുക