സ്ത്രീകൾക്ക് 15000 രൂപ വരെ ധനസഹായം. പുതിയ പദ്ധതി, ഇപ്പോൾ തന്നെ അപേക്ഷിക്കു.

സംസ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് കുടുംബശ്രീ മുഖേന നിരവധി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാറുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നിലവിൽ പുതിയ ഒരു പദ്ധതി കൊണ്ടു വന്നിരിക്കുകയാണ്. 1998ൽ …

Read moreസ്ത്രീകൾക്ക് 15000 രൂപ വരെ ധനസഹായം. പുതിയ പദ്ധതി, ഇപ്പോൾ തന്നെ അപേക്ഷിക്കു.

സ്വയം തൊഴിലിനായി നാലു ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ്പ ലഭിക്കും. ഇപ്പോൾതന്നെ അപേക്ഷിക്കുക

സ്വയംതൊഴിൽ ചെയ്യുവാനായി നാലു ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ്പ ലഭിക്കുന്നു. 18 വയസ്സിനും 55 വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള 3 സെന്റ്ന് കുറയാതെ ഭൂമിയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് നാലു ലക്ഷം …

Read moreസ്വയം തൊഴിലിനായി നാലു ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ്പ ലഭിക്കും. ഇപ്പോൾതന്നെ അപേക്ഷിക്കുക

മസ്റ്ററിംഗ് പ്രക്രിയ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ 2021 മുതൽ പെൻഷൻ തുക ലഭിക്കില്ല.

സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളും വളരെ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഈ വർഷത്തെ മസ്റ്ററിങ്ങ് പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. …

Read moreമസ്റ്ററിംഗ് പ്രക്രിയ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ 2021 മുതൽ പെൻഷൻ തുക ലഭിക്കില്ല.

എസ്എസ്എൽസി പ്ലസ് ടു പാസ്സായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 20000 രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ്പിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം.

കേരളത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾ ആയ വിദ്യാർഥികൾക്ക്  ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതി. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്. എൽഐസിയുടെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി സ്കോളർഷിപ്പ് …

Read moreഎസ്എസ്എൽസി പ്ലസ് ടു പാസ്സായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 20000 രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ്പിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം.

സംസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് മൂന്നു ലക്ഷം രൂപ വരെ ലഭിക്കുന്ന വായ്പ്പ പദ്ധതി. 5 ശതമാനം മാത്രം പലിശ നിരക്ക്. ഇപ്പോൾതന്നെ അപേക്ഷിക്കു.

സംസ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത. കുടുംബശ്രീയിൽ അംഗത്വം ഉള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വയം ശാസ്ത്രീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒട്ടനവധി പദ്ധതികളാണ് നടപ്പാക്കിവരുന്നത്. ഈയൊരു കാരണത്താൽ തന്നെ നിരവധി സ്ത്രീകളാണ് കഴിഞ്ഞ …

Read moreസംസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് മൂന്നു ലക്ഷം രൂപ വരെ ലഭിക്കുന്ന വായ്പ്പ പദ്ധതി. 5 ശതമാനം മാത്രം പലിശ നിരക്ക്. ഇപ്പോൾതന്നെ അപേക്ഷിക്കു.

സ്ത്രീകൾക്ക് കോഴികളെ വളർത്താൻ ധനസഹായം. 5000 രൂപ വരെ സബ്സിഡി ലഭിക്കും. 15000 രൂപ വായ്പ്പയും ലഭിക്കും.

സംസ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് കോഴികളെ വളർത്തി പണം സമ്പാദിക്കുവാൻ വേണ്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ധനസഹായം. അടുക്കളത്തോട്ടം മുട്ടക്കോഴി പരിപാലനം പദ്ധതി വഴി 20 കോഴികളെ വാങ്ങുവാനും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കൂട് …

Read moreസ്ത്രീകൾക്ക് കോഴികളെ വളർത്താൻ ധനസഹായം. 5000 രൂപ വരെ സബ്സിഡി ലഭിക്കും. 15000 രൂപ വായ്പ്പയും ലഭിക്കും.

സംസ്ഥാനത്തെ കർഷകർക്ക് ഇനിമുതൽ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എയിംസ് പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അറിയേണ്ടതെല്ലാം..

കേരളത്തിലെ വിവിധ കർഷകർക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇനി മുതൽ എയിംസ് പോർട്ടൽ വഴിയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻഫോർമേഷൻ മാനേജ്‌മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്നതിൽ അംഗമാകുവാൻ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ …

Read moreസംസ്ഥാനത്തെ കർഷകർക്ക് ഇനിമുതൽ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എയിംസ് പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അറിയേണ്ടതെല്ലാം..

മാസം 3000 രൂപ വീതം അക്കൗണ്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതി. ശ്രം യോഗി മൻധൻ യോജന എന്ന പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് ഇനിയും അറിയാത്തവർ അറിയുക.

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശ്രം യോഗി മൻധൻ യോജന എന്ന പദ്ധതി കേരളത്തിലും ജനസേവ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. അസംഘടിത മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഈ പദ്ധതിയിൽ …

Read moreമാസം 3000 രൂപ വീതം അക്കൗണ്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതി. ശ്രം യോഗി മൻധൻ യോജന എന്ന പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് ഇനിയും അറിയാത്തവർ അറിയുക.

രാജ്യത്താകെ അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമാകും. പുതിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിക്ക്‌ അനുമതി ലഭിച്ചു. 🤩

രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഇന്റർനെറ്റ്‌ സംവിധാനം ലഭിക്കണമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. അതോടൊപ്പം ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിലാണ് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഇന്റർനെറ്റ് ലഭിക്കണമെന്ന ഒരു പദ്ധതി …

Read moreരാജ്യത്താകെ അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമാകും. പുതിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിക്ക്‌ അനുമതി ലഭിച്ചു. 🤩

പാർപ്പിടം ലഭിക്കുന്നതിനായി ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷിച്ച എല്ലാ വ്യക്തികളും കാണുക. കരട് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ.

ഓരോ ജനങ്ങളും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി. ഈ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ പദ്ധതികൾ വഴി വീടുകൾ അനുവദിച്ചിട്ടും അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ …

Read moreപാർപ്പിടം ലഭിക്കുന്നതിനായി ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷിച്ച എല്ലാ വ്യക്തികളും കാണുക. കരട് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ.