വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പുകൾ ജനുവരി മുതൽ വിതരണം ആരംഭിക്കും. എന്നാൽ വിലയിൽ വൻ മാറ്റം. പുതിയ മാറ്റങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കുക.

സംസ്ഥാന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലഭിക്കാനിരുന്ന ലാപ്ടോപിന്റെ വിലയിൽ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു. 2020 ജനുവരി മാസം മുതൽ തന്നെയാണ് ലാപ്ടോപ്പുകളുടെ വിതരണം ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. …

Read moreവിദ്യാർഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പുകൾ ജനുവരി മുതൽ വിതരണം ആരംഭിക്കും. എന്നാൽ വിലയിൽ വൻ മാറ്റം. പുതിയ മാറ്റങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കുക.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ 2000 രൂപ സഹായം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ എത്തുന്നു. ഡിസംബർ 25-ആം തിയ്യതി ലഭിക്കും.

രാജ്യത്ത് ഉടനീളം ക്രിസ്മസ് ദിവസമായ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തിയ്യതി കർഷകരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ എത്തുകയാണ്. പിഎം കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി പദ്ധതി പ്രകാരം ഒറ്റ …

Read moreപ്രധാനമന്ത്രിയുടെ 2000 രൂപ സഹായം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ എത്തുന്നു. ഡിസംബർ 25-ആം തിയ്യതി ലഭിക്കും.

എഴുപതിനായിരം കോടിയുടെ ഭവന സഹായവുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ളവർക്കും ലഭിക്കും

കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭവന വായ്പ്പ നൽകുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്ന് നോക്കാം. ഇൻകം ടാക്സ് അടക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കും വാർഷിക വരുമാനം 18 ലക്ഷം രൂപ വരെ …

Read moreഎഴുപതിനായിരം കോടിയുടെ ഭവന സഹായവുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ളവർക്കും ലഭിക്കും

മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സഹായം. താല്പര്യമുള്ളവർ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

മത്സ്യ കൃഷി ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ധനസഹായത്തോടെ പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യ സമ്പദ യോജന പദ്ധതി …

Read moreമത്സ്യകൃഷി ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സഹായം. താല്പര്യമുള്ളവർ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

സംസ്ഥാനത്തെ ഡിപ്ലോമ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എപിജെ അബ്ദുൽ കലാം സ്കോളർഷിപ്പ്. 6000 രൂപ പ്രതിവർഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോൾ തന്നെ അപേക്ഷിക്കൂ.

കോളേജ് തലത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എപിജെ അബ്ദുൽ കലാം സ്കോളർഷിപ്പിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങി. പ്രതിവർഷം 6000 രൂപ വീതം ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് മുഖേന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു.   …

Read moreസംസ്ഥാനത്തെ ഡിപ്ലോമ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എപിജെ അബ്ദുൽ കലാം സ്കോളർഷിപ്പ്. 6000 രൂപ പ്രതിവർഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോൾ തന്നെ അപേക്ഷിക്കൂ.

നിർധനരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 12000 രൂപവരെ ധനസഹായം… !! അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഡിസംബർ 31 വരെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു !!!

നിർധന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പ്രതിമാസം ധനസഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷന്റെ സ്നേഹപൂർവ്വം പദ്ധതി. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സ്കൂൾ കോളേജ് ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 12,000 …

Read moreനിർധനരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 12000 രൂപവരെ ധനസഹായം… !! അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഡിസംബർ 31 വരെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു !!!

കെഎസ്ഇബി മുഖേന 13 ലക്ഷം വീടുകളിലേക്ക് ഒരു കോടി എൽഇഡി ബൾബുകൾ എത്തുന്നു.

കെഎസ്ഇബി നടപ്പാക്കിയ ഫിലമെന്റ് രഹിത കേരളം എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും എൽഇഡി ബൾബുകൾ എത്തിക്കുമെന്ന് കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാർ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാര്യക്ഷമമായ ഊർജ്ജ …

Read moreകെഎസ്ഇബി മുഖേന 13 ലക്ഷം വീടുകളിലേക്ക് ഒരു കോടി എൽഇഡി ബൾബുകൾ എത്തുന്നു.

ഡിസംബർ ജനുവരി മാസങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പുകൾ. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ.

സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഡിസംബർ മാസം വരെ നിരവധി സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന സ്കോളർഷിപ്പുകളാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ …

Read moreഡിസംബർ ജനുവരി മാസങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പുകൾ. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ.

സ്ത്രീകൾക്ക് 15000 രൂപ വരെ ധനസഹായം. പുതിയ പദ്ധതി, ഇപ്പോൾ തന്നെ അപേക്ഷിക്കു.

സംസ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് കുടുംബശ്രീ മുഖേന നിരവധി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാറുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നിലവിൽ പുതിയ ഒരു പദ്ധതി കൊണ്ടു വന്നിരിക്കുകയാണ്. 1998ൽ …

Read moreസ്ത്രീകൾക്ക് 15000 രൂപ വരെ ധനസഹായം. പുതിയ പദ്ധതി, ഇപ്പോൾ തന്നെ അപേക്ഷിക്കു.

സ്വയം തൊഴിലിനായി നാലു ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ്പ ലഭിക്കും. ഇപ്പോൾതന്നെ അപേക്ഷിക്കുക

സ്വയംതൊഴിൽ ചെയ്യുവാനായി നാലു ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ്പ ലഭിക്കുന്നു. 18 വയസ്സിനും 55 വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള 3 സെന്റ്ന് കുറയാതെ ഭൂമിയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് നാലു ലക്ഷം …

Read moreസ്വയം തൊഴിലിനായി നാലു ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ്പ ലഭിക്കും. ഇപ്പോൾതന്നെ അപേക്ഷിക്കുക