ഒരു സ്പെഷൽ മാഗി ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം.. ആരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പലഹാരം..

മാഗി ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുട്ടികൾ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. മാഗിയിൽ ഇടുന്ന മസാല അത്ര നല്ലതല്ലല്ലോ. അതു കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് അധികം കൊടുക്കരുത്. പക്ഷേ എപ്പോഴെങ്കിലും തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാമല്ലോ. …

Read more

ചിക്കൻ ഡോനട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. എന്തൊരു സ്വാദ് ആണെന്നോ..

കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഏറെ ഇഷ്ടമാണ് ചിക്കൻ കൊണ്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ. എല്ലാവരും പുറത്തുനിന്നു വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു വിഭവം പരിചയപ്പെടാം. ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. …

Read more