പൊറോട്ട ആദ്യം ആണുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കും.. ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം.. നല്ല സങ്കടം തോന്നുണ്ടെന്ന് അനാർക്കലി മരക്കാർ..

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂരിലെ മുസ്ലീം സ്ത്രീകൾ വീടുകളിൽ നേരിടുന്ന വിവേചനത്തെക്കുറിച്ച് നടി നിഖില വിമൽ തുറന്നുപറഞ്ഞിരുന്നു. വിവാഹ ചടങ്ങിന്റെ സമയത്ത് അടുക്കള ഭാഗത്താണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇപ്പോഴും, ഭക്ഷണം …

Read more