എന്താണ് ഷിഗല്ല വൈറസ്. സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യ മന്ത്രി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദേശങ്ങൾ നോക്കൂ…

സംസ്ഥാനത്തെ ഷിഗല്ല ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ വൈറസ് ആദ്യമായിട്ടല്ലാ വരുന്നത്. മുൻവർഷങ്ങളിലും ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ വൈറസ് കാണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പരമാവധി വെള്ളത്തിലൂടെ പടരുന്ന വൈറസുകളിൽ പെട്ടതാണ് …

Read moreഎന്താണ് ഷിഗല്ല വൈറസ്. സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യ മന്ത്രി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദേശങ്ങൾ നോക്കൂ…

വാഹനത്തിന്റെ ലോൺ അടച്ചതിന് ശേഷം ഇക്കാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വാഹനം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പേരിൽ ആവുകയില്ല. ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഈ രേഖകൾ ചോദിച്ച് വാങ്ങുക.

18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് സ്വന്തമായി ഒരു വാഹനം വാങ്ങുക എന്നത്. എന്നാൽ നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം വ്യക്തികൾക്കും വാഹനം മൊത്തം തുക …

Read moreവാഹനത്തിന്റെ ലോൺ അടച്ചതിന് ശേഷം ഇക്കാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വാഹനം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പേരിൽ ആവുകയില്ല. ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഈ രേഖകൾ ചോദിച്ച് വാങ്ങുക.

ലോകരാജ്യങ്ങൾ അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചു. കൊറോണ വൈറസ്സിന് അതിശക്തമായ ജനിതകമാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് വൈറസ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തീവ്രതയേറിയത്.

ലോകത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപിച്ച് ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് കോവിഡ് വാക്സിൻ രാജ്യമാകെ നൽകി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ആറു മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ വാക്സിൻ 30 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് …

Read moreലോകരാജ്യങ്ങൾ അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചു. കൊറോണ വൈറസ്സിന് അതിശക്തമായ ജനിതകമാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് വൈറസ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തീവ്രതയേറിയത്.

നാലുചക്ര വാഹന ഉടമസ്ഥർ അറിയുക. പുതിയ കേന്ദ്ര നിയമം പുറപ്പെടുവിച്ചു. വാഹനങ്ങളുടെ വില വർധിക്കും.

രാജ്യത്ത് വാഹനമോടിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ വളരെ പ്രധാനമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം വന്നിരിക്കുകയാണ്. 2021 ജനുവരി മുതൽ വാഹന മേഖലകളിൽ ഒരുപാട് നിയമങ്ങളാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്. ഈ നടപ്പാക്കുന്ന നിയമങ്ങളോടൊപ്പം …

Read moreനാലുചക്ര വാഹന ഉടമസ്ഥർ അറിയുക. പുതിയ കേന്ദ്ര നിയമം പുറപ്പെടുവിച്ചു. വാഹനങ്ങളുടെ വില വർധിക്കും.

2021 ജനുവരി മാസം മുതൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന 5 പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ. എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുക.

കേന്ദ്രസർക്കാർ 2020 ജനുവരി മാസം മുതൽ നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്ന 5 പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ 2021 …

Read more2021 ജനുവരി മാസം മുതൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന 5 പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ. എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുക.

ജനുവരി മാസം 15,000 രൂപയുടെ ലാപ്ടോപ്പുകൾ വിതരണം തുടങ്ങും. ഇതുവരെയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.

15,000 രൂപയുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായ വാർത്തയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതിപ്രകാരമുള്ള ലാപ്ടോപ്പുകളുടെ വിതരണം ജനുവരി മാസം അവസാനത്തോടുകൂടി ആരംഭിക്കുകയാണ്. കെഎസ്എഫ്ഇക്ക് …

Read moreജനുവരി മാസം 15,000 രൂപയുടെ ലാപ്ടോപ്പുകൾ വിതരണം തുടങ്ങും. ഇതുവരെയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.

ഡിസംബർ മാസം ഗംഭീരം. സാധാരണക്കാർക്ക് 3 പ്രധാനപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. എല്ലാവരും ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കും മറ്റു ജനങ്ങൾക്കും നൽകിയിരുന്നതാണ്. സൗജന്യ ഭക്ഷ്യ കിറ്റ് വിതരണമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും …

Read moreഡിസംബർ മാസം ഗംഭീരം. സാധാരണക്കാർക്ക് 3 പ്രധാനപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. എല്ലാവരും ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.

കെഎസ്ഇബി മുഖേന 13 ലക്ഷം വീടുകളിലേക്ക് ഒരു കോടി എൽഇഡി ബൾബുകൾ എത്തുന്നു.

കെഎസ്ഇബി നടപ്പാക്കിയ ഫിലമെന്റ് രഹിത കേരളം എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും എൽഇഡി ബൾബുകൾ എത്തിക്കുമെന്ന് കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാർ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാര്യക്ഷമമായ ഊർജ്ജ …

Read moreകെഎസ്ഇബി മുഖേന 13 ലക്ഷം വീടുകളിലേക്ക് ഒരു കോടി എൽഇഡി ബൾബുകൾ എത്തുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ ടെലി കോളർ എന്ന തസ്തികയിലേക്ക് 50 ഒഴിവ്. വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ജോലി. മാസം 20000 രൂപ മുതൽ ശമ്പളം

ആർക്കാണ് വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തത്. ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സുവർണ്ണ അവസരം വന്നിരിക്കുന്നു. വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം  കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ശമ്പളമുള്ള ഒരു ജോലി. ഒരു …

Read moreവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ ടെലി കോളർ എന്ന തസ്തികയിലേക്ക് 50 ഒഴിവ്. വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ജോലി. മാസം 20000 രൂപ മുതൽ ശമ്പളം

മലബാർ ഗ്രൂപ്പിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ. 15,000 രൂപ മുതൽ 80,000 രൂപ വരെ മാസം ശമ്പളം.

സംസ്ഥാനത്തെ പ്രശസ്ത കമ്പനിയായ മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്, മലബാർ ഗ്രൂപ്പിൽ വിവിധ മേഖലയ്ക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ മികച്ച ഒരു അവസരമാണ് ഇപ്പോൾ …

Read moreമലബാർ ഗ്രൂപ്പിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ. 15,000 രൂപ മുതൽ 80,000 രൂപ വരെ മാസം ശമ്പളം.