ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ.. അരിയിലും കടലയിലും പയറിലും ഇനി പ്രാണികൾ വരില്ല.

നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വീടുകളിൽ പയർ കടല മുതിര അരി എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ധാന്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരം മുതിര കടല എന്നിങ്ങനെയുള്ള വർഗ്ഗങ്ങൾ എത്ര നാൾ നമുക്ക് …

Read moreഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ.. അരിയിലും കടലയിലും പയറിലും ഇനി പ്രാണികൾ വരില്ല.

പാചകവാതകം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ. എങ്കിൽ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന്റെ അവസാന കാലാവധി മനസ്സിലാക്കാം. അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം.

നമ്മളോരോരുത്തരും വീടുകളിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ വാങ്ങാറുള്ളതാണ്. നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ഈ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതാണോ എന്ന് ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടാകില്ല, കാരണം ഇന്നും ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും …

Read moreപാചകവാതകം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ. എങ്കിൽ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന്റെ അവസാന കാലാവധി മനസ്സിലാക്കാം. അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം.

കയ്യിൽ നിന്ന് ഏത് മീനിന്റെയും മണം എളുപ്പത്തിൽ കളയാം. എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.

മീൻ കൂട്ടാൻ കഴിക്കാത്തവർ ആയിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവുകയില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സ്ത്രീകളാണ് മീൻ പാചകം ചെയ്യാറുള്ളത്. സൗന്ദര്യം വളരെയധികം നോക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ എപ്പോഴും പരാതി പറയാറുള്ള …

Read moreകയ്യിൽ നിന്ന് ഏത് മീനിന്റെയും മണം എളുപ്പത്തിൽ കളയാം. എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.

തണ്ണിമത്തൻ പോലുള്ള പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽ വയ്ക്കുക. തണ്ണിമത്തനിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പത വരുന്നു. അറിയേണ്ടതെല്ലാം.

ഇന്നത്തെ സമൂഹത്ത് നമ്മളിൽ തണ്ണിമത്തൻ കഴിക്കാത്തതായി ആരും നിലവിലില്ല. അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ ചുരുക്കം വ്യക്തികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ചൂട് കൂടുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ശരീരം തണുപ്പിക്കാൻ …

Read moreതണ്ണിമത്തൻ പോലുള്ള പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽ വയ്ക്കുക. തണ്ണിമത്തനിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പത വരുന്നു. അറിയേണ്ടതെല്ലാം.

കൈകളുടെ ഇരുണ്ട നിറം മാറ്റി നിറം വയ്ക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ

പലരെയും അലട്ടുന്ന പ്രശ്നമാണ് വെയിലേറ്റ് കൈകൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന നിറവ്യത്യാസം. ചിലരുടെ കൈകൾ സൺ ടാൻ വേറിട്ട് കാണുന്നതായി കാണാം. ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ പലതും ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. …

Read moreകൈകളുടെ ഇരുണ്ട നിറം മാറ്റി നിറം വയ്ക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ

മാസങ്ങളോളം നാരങ്ങകൾ കേടുകൂടാതെ എങ്ങനെ സൂകഷിക്കാം.. മറ്റു അറിയാത്ത നുറുങ്ങുവിദ്യകളും. ഇതൊന്നും ഇത്രയും കാലം അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ കഷ്ടം

നമ്മൾ എല്ലാവരും നാരങ്ങ വാങ്ങുന്നു. എന്നാൽ ഒരു നാരങ്ങ വാങ്ങി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം, അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചാലും കേടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് …

Read moreമാസങ്ങളോളം നാരങ്ങകൾ കേടുകൂടാതെ എങ്ങനെ സൂകഷിക്കാം.. മറ്റു അറിയാത്ത നുറുങ്ങുവിദ്യകളും. ഇതൊന്നും ഇത്രയും കാലം അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ കഷ്ടം