നവംബർ മാസത്തിലെ സൗജന്യ ഭക്ഷ്യ കിറ്റ് വിതരണവും ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം വ്യക്തമാക്കി.

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നാലു മാസങ്ങളിലായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന സൗജന്യ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വിതരണം നിലവിൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നവംബർ മാസത്തിലെ സൗജന്യ ഭക്ഷ്യ കിറ്റ് വിതരണവും ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സെപ്റ്റംബർ …

Read moreനവംബർ മാസത്തിലെ സൗജന്യ ഭക്ഷ്യ കിറ്റ് വിതരണവും ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം വ്യക്തമാക്കി.

സാധാരണ ടീവി എങ്ങനെയാണ് സ്മാർട്ട് ടീവിയാക്കി മാറ്റാം എന്ന് നോക്കാം.

കാലം മാറുന്നത് അനുസരിച്ച് സാങ്കേതിക വിദ്യകളും മാറുകയാണ്. സാധാരണ ടിവിയിൽ നിന്ന് സ്മാർട്ട് ടിവി വരെ ആയിരിക്കുന്നു. സ്മാർട്ട് ടിവികൾ ഇന്ന് ചുരുങ്ങിയത് 8000 രൂപ മുതൽ …

Read moreസാധാരണ ടീവി എങ്ങനെയാണ് സ്മാർട്ട് ടീവിയാക്കി മാറ്റാം എന്ന് നോക്കാം.

ഗ്യാസ് സ്റ്റോവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഗ്യാസ് ലാഭിക്കാൻ തീർച്ചയായും ഇവ സഹായിക്കും.

ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ഗ്യാസ് അടുപ്പ് ഉപയോഗിക്കാത്ത വീടുകൾ വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാചകവാതകത്തിനും വളരെ ചിലവുമാണ്. ഇത്തരം പാചകവാതകം ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന 18 മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ …

Read moreഗ്യാസ് സ്റ്റോവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഗ്യാസ് ലാഭിക്കാൻ തീർച്ചയായും ഇവ സഹായിക്കും.

തണ്ണിമത്തൻ പോലുള്ള പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽ വയ്ക്കുക. തണ്ണിമത്തനിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പത വരുന്നു. അറിയേണ്ടതെല്ലാം.

ഇന്നത്തെ സമൂഹത്ത് നമ്മളിൽ തണ്ണിമത്തൻ കഴിക്കാത്തതായി ആരും നിലവിലില്ല. അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ ചുരുക്കം വ്യക്തികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ചൂട് കൂടുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ശരീരം തണുപ്പിക്കാൻ …

Read moreതണ്ണിമത്തൻ പോലുള്ള പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽ വയ്ക്കുക. തണ്ണിമത്തനിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പത വരുന്നു. അറിയേണ്ടതെല്ലാം.

സൂപ്പർ ഗ്ലൂ പോലെയുള്ള ബലം കൂടിയ പശകൾ ശരീരത്തിലായാൽ ഇനിമുതൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വേർതിരിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ്.

സൂപ്പർ ഗ്ലൂ , ഫെവി ക്യുക്ക് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ബലം കൂടിയ പശകൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരം ബലം കൂടിയ പശകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അബദ്ധത്തിൽ ശരീരത്തിലെ തൊലി …

Read moreസൂപ്പർ ഗ്ലൂ പോലെയുള്ള ബലം കൂടിയ പശകൾ ശരീരത്തിലായാൽ ഇനിമുതൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വേർതിരിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ്.